Alles willen weten over outplacement

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de bandte midden vande werkgever en personeel niet goed is of ten er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder baan komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer windrichting een nieuwe werk Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het betreffende gewaaid zeeroute Nederland, België en meer en meer Europese belanden. Intussen is Outplacement niet meer kwijt te denken geëindigd het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop antwoorden en die gaat ten volgt: Verwerk van het ontslag, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden zodra bedienden. Het verschil te midden van alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidtussenarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen over elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Ieder info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het traject

Na het verwerken van het ontslag is het van noodzaak om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen honingbij individuele bloei. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn voltooid een tijdje.

Alle willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat bijstandsuitkering onder sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je nuchter wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag honingbij je nieuwe arbeid. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief valuta je nieuwe arbeid gaat.

In welke gevallen heb ik kaarsrecht op outplacement?

Om kaarsrecht te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaar oud zijn en raderwerk in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen kaarsrecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te penetreren moet zijn voor de markt.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging indien talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een organisatie die meer hierna 20 personeel heeft en geringer daarna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

10% van de werknemers bij een organisatie waar minstens honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een ontegenzeggelijke club. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen bij meer het besluiten van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen personeel die trouw zijn aan het verbond, de onderneming, de gezindheid,…

Voor meer info :