Graffitiblog
Image default
Financieel

De deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Een paar maanden geleden is er de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. De deregulering beoordeling arbeidsrelaties zorgt er voor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheid hebben om samen te werken zonder dat de hier loonheffingen of premies werknemersverzekeringen ingehouden moeten worden. Het is hierbij wel mogelijk dat er raamcontracten gebruikt kunnen worden die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Noodzaak is wel dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoud en naleving van alle gemaakte afspraken. De risico’s voor de opdrachtgever is dus veel groter omdat er nu zelf ingeschat moet worden of de opdrachtnemer wel of niet in zijn geheel zelfstandig is of kan zijn. Voordat deze dba wet in zijn geheel in gebruik kan worden genomen komen we alweer uit in het nieuwe jaar 2017. De verwachting is dat deze implementatiefase duurt tot 1 mei 2017. De bedrijven moeten kunnen aantonen vanaf 1 mei 2016 dat zij bezig zijn met de overgang van deze wet en dat ze al activiteiten uitvoeren die beschreven staan in de dba. Iedereen dient zich hieraan te houden dus ook de zzp’ers. Dit zijn mensen die voor zichzelf een bedrijf zijn begonnen als eenmanszaak of alleen werkzaamheden uitvoeren. Vooral in de ict branche zijn er veel zelfstandige zonder pensioen werkzaam. In dit beroep worden de mensen meestal ingehuurd door bedrijven om bepaalde opdrachten uit te voeren. Dit betekend ook dat zij zelf de online administratie zullen moeten regelen. Om dit snel en efficient te laten verlopen kan er een consultant salaris ingehuurd worden. Dit is een specialist die helemaal thuis is in de branche van de financiële verwerking. Ze kunnen advies geven over vraagstukken dat betrekking heeft op de loonadministratie. Ieder mens kan fouten maken en hoe vervelend dit ook is, gebeurt het ook in de salarisverwerking. Het kan zo zijn dat er schade is geleden door een foutieve afdracht of bij het hiaten van de loonadministratie. Hier word je dan bij geholpen om deze fout weer recht te zetten.

Voor meer info : http://www.cbbs.nl/