Graffitiblog
Image default
Dienstverlening

Risico inventarisatie en evaluatie

Risico inventarisatie en evaluatie

Bedrijven moeten zich tegenwoordig houden aan steeds meer regels en veiligheidseisen. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan en ongelukken gebeuren, is ieder bedrijf verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen. Hierin worden de risico’s, die op de verschillende werkplekken in het bedrijf kunnen ontstaan, beschreven en moeten de maatregelen die door het bedrijf en de werknemer worden genomen om deze risico’s te verminderen, worden beschreven. Het is wettelijk verplicht voor iedere werkgever om een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen. Dit moet gebeuren vanuit het bedrijf zelf, door de werkgever zelf of een van de werknemers. Er kan ook een speciale medewerker worden aangenomen die zich bezighoudt met de veiligheid en dus ook de risico inventarisatie en evaluatie opstelt: een preventiemedewerker. Daarnaast is het te allen tijde verplicht dat alle werknemers de risico inventarisatie en evaluatie van het bedrijf kunnen inzien wanneer zij dit willen. Zo is iedereen op de hoogte van de risico’s die er zijn op de werkplek en van welke maatregelen er genomen worden en kunnen worden om de risico’s zo veel mogelijk te verminderen. Dit creëert een gevoel van controle en veiligheid bij de werknemers en dus een betere werksfeer. Bovendien is het goed dat iedereen op de hoogte is van wat er eventueel fout kan gaan en vooral van hoe dit te voorkomen is: dan kan iedereen hier zoveel mogelijk op letten bij het werken. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst, is het verplicht om de risico inventarisatie en evaluatie te laten beoordelen door een arbodeskundige. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven dit niet te laten doen, maar zijn wel verplicht om een erkend instrument voor de risico inventarisatie en evaluatie te gebruiken, welke bijvoorbeeld worden aangeboden door het Steunpunt RI&E. Daarnaast hoeft een bedrijf dat minder dan 40 uren per week werk aanbiedt, geen risico inventarisatie en evaluatie op te stellen.

Een plan van aanpak voor de risico inventarisatie en –evaluatie opstellen

In een risico inventarisatie en evaluatie worden eerst de risico’s, die tijdens het werken bij, voor, in het bedrijf, ontstaan beschreven. Daarna wordt door de werkgever vastgelegd in de risico inventarisatie en –evaluatie welke maatregelen er genomen worden om deze risico’s zo veel mogelijk te verkleinen. Deze maatregelen worden beschreven in een plan van aanpak. Er zijn een aantal punten, die in deze plan van aanpak behandeld moeten worden:

 • de verbeteringen die zullen worden doorgevoerd door de werknemer
 • de verbeteringen die hier het belangrijkste zijn
 • een tijdsplanning; wanneer moeten deze verbeteringen uitgevoerd en afgerond zijn?
 • de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verbeteringen

Het is te allen tijde belangrijk, dat de risico inventarisatie en evaluatie up-to-date blijft. Als er iets verandert in de omstandigheden binnen het bedrijf, waardoor ook de arbeidsomstandigheden veranderen, moet de risico inventarisatie en evaluatie worden aangepast op deze veranderingen. Dit is niet alleen verplicht, maar verschaft ook een stukje duidelijkheid over de nieuwe omstandigheden aan de werknemers. Een andere werkomgeving brengt natuurlijk andere risico’s met zich mee, en andere manieren waarop met deze risico’s moet worden omgegaan. Er zijn een aantal risico’s, die vaak voorkomen op werkplekken en waar iemand die een risico inventarisatie en evaluatie opstelt, sowieso rekening mee moet houden:

 • geluidsoverlast
 • verspreiding van stof, rommel, gevaarlijke stoffen en straling
 • de bediening en het gebruik van en het werken met en/of bij machines
 • (over)belasting van het lichaam van werknemers door zwaar werk of vaak herhaalde bewegingen
 • bijzondere risico’s voor zwangere vrouwen, ouderen en jongeren.7

Het werken met gevaarlijke stoffen moet op een speciale manier worden behandeld in de risico inventarisatie en evaluatie. Er moet precies worden beschreven om welke stof(fen) het gaat, wat de gevaren bij het gebruik en de opslag zijn en in welke mate werknemers hier aan blootgesteld worden.

Het uitbesteden van de RI&E: i4solutions

Het is mogelijk voor bedrijven om de risico inventarisatie en evaluatie zelf op te stellen. Het is echter ook mogelijk om deze uit te besteden, aan een bedrijf dat hier gespecialiseerd in is. Een voorbeeld van een bedrijf, dat zulke dingen voor andere bedrijven kan doen, is i4solutions. Dit is een advies- en onderzoeksbureau, dat een risico inventarisatie en evaluatie uitvoert in het bedrijf, en vervolgens een rapportage opstelt, die inzicht geeft in de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Er wordt rekening gehouden met de prioriteiten die het bedrijf stelt en de speciale eigenschappen van ieder bedrijf. Ook doet i4solutions aan het voorlichten van werknemers over de risico inventarisatie en evaluatie: kennis hierover is belangrijk om de gezondheid en veiligheid te waarborgen en verbeteren. Enkele punten die dit advies- en onderzoeksbureau belangrijk vindt in een risico inventarisatie en evaluatie:

 • het beoordelen en evalueren van gevaren en risico’s
 • het nemen van passende maatregelen om deze risico’s en gevaren te verwijderen en/ of verminderen
 • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en risico’s binnen het bedrijf door de werknemers

Bent u geïnteresseerd in een risico inventarisatie en evaluatie door i4solutions? Dan zijn er een aantal mogelijkheden om in contact te komen. Allereerst is er de website: 14solutions.nl. Op deze website worden alle contactmogelijkheden beschreven. Er is een contactformulier aanwezig op de website, waar u uw gegevens kunt invullen en uw vraag kunt stellen. Het bedrijf neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Daarnaast is er een bezoekadres en kunt u mailen of bellen naar dit bedrijf. Al deze mogelijkheden worden beschreven op de website, dus als u hier kijkt kunt u de mogelijkheden nog eens doornemen.

Voor meer info : http://www.i4solutions.nl/risico-inventarisatie-en-evaluatie

Gerelateerde artikelen

Telfort klantenservice

Auto leasen met reclame

Natuurstenen vloer reinigen