Graffitiblog
Image default
Verbouwen

Een RI&E in 5 heldere stappen

Bij een RI&E  (Risico Inventarisatie & Evaluatie) worde de risico’s van diverse werkzaamheden vastgelegd. Je krijgt hierbij inzicht in het risicoprofiel en de punten die aandacht vereisen. Ook wordt in kaart gebracht, wie, wat, waarom en hoe vaak de risico’s voor zullen komen. Zo’n RI&E is de basis voor een PvA (Plan van Aanpak). Hierin staan de te nemen stappen om de werkplekken zo veilig mogelijk te houden. De beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn en wie hier verantwoordelijk voor is vormt de basis.

Met deze 5 stappen ga je op weg naar een waterdicht systeem.

Stap 1: inventariseren

Breng als eerste in kaart welke risico’s er aanwezig zijn in jullie organisatie en documenteer deze risico’s. Je kunt zelf een RI&E maken door gebruik te maken van een RI&E instrument. Maar er zijn ook organisaties die hier gespecialiseerd in zijn om dit (deels) uit handen te nemen. Zij hebben veel ervaring en werken daardoor doorgaans sneller, beter en betrouwbaarder.

Stap 2: Evalueer

De grootste risico’s dien je als eerste uit te sluiten. Hoe groot zijn ze en welke zijn het grootste? Dat zijn 2 vragen die je jezelf moet stellen. Bepaalde risico’s dienen direct aangepakt te worden. Andere risico’s kunnen op lange termijn worden aangepakt. Maak zo je prioriteiten helder.

Stap 3: Het Plan van Aanpak

Nadat de volgorde is bepaald van de risico’s, moet je kijken hoe de risico’s kunnen worden aangepakt. Wie is verantwoordelijk voor de opvolging en wanneer moet dit klaar zijn? Beschrijf dit in het PvA (Plan van Aanpak). Hierin komen alle te nemen maatregelen.

Stap 4: Toetsen

Wanneer een RI&E instrument is gebruikt, is het raadzaam om dit te laten toetsen door een kerndeskundige. De deskundige kijkt of alles is meegenomen. De RI&E hoeft in 3 situaties niet getoetst te worden.

  1. De RI&E is al uitgevoerd door een deskundige.
  2. Alle medewerkers werken gezamenlijk 40 uur of minder.
  3. De organisatie bestaat uit maximaal 25 medewerkers en er is gebruik gemaakt van een branche RI&E.

Stap 5: Starten!

Als aller laatste is het uitvoeren van de uitkomsten in de RI&E. Dit noemen we ook wel de beheersmaatregelen. Bepaal wie hiervoor verantwoordelijk is en ga ermee aan de slag. We zien wel eens dat deze laatste stap wordt vergeten. Juist dit is het aller belangrijkste. Registratie van incidenten is namelijk erg belangrijk. Het gaat namelijk om een veilige werksituatie

Voor meer info : https://www.raatwerk.nl/rie-instrument/